ابتدا بایستی به حساب کاربری خود وارد شوید.

 

با کمک کوییز رایگان زبان فرانسه می‌توانید دانش زبان فرانسه خود را بیازمایید، پاسخ درست و توضیح آن را یاد بگیرید. ترجمهٔ جملات را ببینید و در صورت پاسخ صحیح، کد تخفیف برنده شوید. برای استفاده از کد تخفیف، به فروشگاه فرانسه‌گرام مراجعه کنید.