با توجه به محدودیت منابع موجود در آموزش زبان فرانسه، فرانسه‌گرام درصدد این است تا محصولات با کیفیت را در اختیار زبان آموزان قرار دهد.

ما می‌دانیم که در شرایط کنونی، امکان و توان رفتن به کلاس‌های زبان در همه زمان، برای همهٔ افراد، در تمام شهرهای ایران وجود ندارد. ولی نباید امکان زبان آموزی از هیچ فردی دریغ شود، به همین دلیل فرانسه‌گرام برای شما ایجاد شده است.

فرانسه‌گرام پروژهٔ آموزشی بود که در سال ۱۳۹۴ به ابتکار مصطفی شالچی، مترجم رسمی دادگستری و مدرس زبان فرانسه ایجاد شده است و اکنون به شکل سایت برای ارائهٔ محصولات آموزشی به زبان‌آموزان فعالیت می‌کند.